Alapelveink és felhasználási feltételek, adatvédelem

A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja az objektív hírszolgáltatás. A szólás szabadsága

Az oldal az emberi alapjogokhoz tartozó szólásszabadságot tartja tiszteletben.

Etika és a jogok tiszteletben tartása

Figyelembe kell venni, hogy amíg a megszólított személy a szólás szabadságához való jogát gyakorolja, sokszor tudtán vagy akaratán kívül más személyt is megsért, bűncselekménnyel vádol meg. A tények makacs dolgok, nehéz velük visszaélni. Valótlan tény állításával etikailag súlyos vétséget is elkövethet, aki a tárgytól eltérve személyes indíttatásból másnak szándékosan erkölcsi kárt okoz. Ilyenről szándékosan szó sincs, minden erre irányuló esetleges látszat csupán a véletlen műve, és az előző pontban foglaltak érvényesek rá.

Hirdetés, reklám meghatározása

Hirdetésnek illetve reklámnak tekintünk minden olyan képi vagy szöveges tartalamat, mely egy személy vagy szervezet szolgáltatását, tevékenységét ellenszolgáltatás fejében népszerűsíti. Az ilyen tartalmak elhelyezésére és eltávolítására a kiadó kizárólagos jogot tart fent.

Felhasználási feltételek

Az olvasó az oldal bármely funkciójának használatával tudomásul veszi és elfogadja jelen feltételeket valamint magukénak tudják a közösségek általánosan elfogadott társadalmi normáit.

1. A tulajdonos kizárólagos jogot tart fent arra, hogy az oldallal kapcsolatos történéseket, eseményeket, adatokat nyilvánosságra hozza. Ezen adatokat egyéni vagy szervezeti kérésre nem szolgáltatja ki, harmadik fél számára kizárólag bírósági határozat ellenében adja át.

2. A tulajdonos komolyan veszi a forrásvédelmet.

3. A tulajdonos kizárólagos jogot tart fent arra, hogy a biztonsági intézkedések kijátszásával manipulatív módon elhelyezett tartalmat eltávolítsa és az eredeti állapotot visszaállítsa, az erről való tényszerű adatot közölje.

4. A felhasználó számítógépén szabványos adatfájlok (cookie-k) jönnek létre, ezt azonban nem az oldal vagy tulajdonosa hozza létre, hanem a legtöbb böngésző működési taulajdonságának tudható be. Az olvasó tudomásul veszi, hogy ezeket saját beállításaival bármikor letilthatja, az az oldal használatára nincs hatással.

5. Az oldalon elérhető és az onnan lekérhető tartalom (szövegrész, kép, video, hanganyag vagy egyéb médiatartalom) szerzői jog oltalma alatt áll, melyről a tulajdonos vagy a szerző sajátjaként vagy megállapodás keretében rendelkezik. Részben vagy egészben történő, bármilyen eszközzel való másolása vagy felhasználása kizárólag a kiadó írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek maradéktalan betartásával lehetséges. A kiadó az oldal használatához kizárólag a megtekintés jogát biztosítja.

6. Valamennyi fotó és grafikai elem részbeni vagy teljes felhasználása vásárlásnak minősül, mely esetében - függetlenül a szerző feltüntetésétől vagy a kép megváltoztatásától - a tulajdonos egyéb gazdasági tevékenysége keretében a médiaajánlatban elérhető díjszámítás szerint számlát állít ki és követeli annak kiegyenlítését. A számla kibocsátásakor nem a kép felhasználásának, hanem a jogsértés első ízben való észlelésének időpontja a mérvadó.

7.Felhasználásnak minősül a nyilvánosságra hozatal, a sokszorosítás, a felvétel módosítása, így például a karikatúra készítése, a képmás és hangfelvétel szétválasztása, valamint a felvétel tartalmának szóbeli ismertetése, illetve leírt anyagának közzététele. Felhasználásnak minősül a képi felvételek vagy szöveges tartalom kimelt módon, más számára történő továbbítása is.

8.Szerződéses jogviszony (ideértve a partneri megállapodást is) mellett a tartalom harmadik fél számára való átadást követően is a szerzői és szomszédos jogok érvényesülnek, így a harmadik fél a részére átadott tartalmat nem használhatja fel, ha nem született erről vele is szerződés (rögzített megállapodás, jóváhagyás).

Kiemelt médiapartnerünk a Thermal Media.

A kiadó nevében kizárólag annak hatósági nyilvántartásban szereplő vezetője jár el.