Alapelveink és felhasználási feltételek, adatvédelem

A hírszolgáltatás célja

A hírportál célja a kész tényekről való független, pontos, pártatlan és objektív tájékoztatás. Objektív ténynek tekintünk minden olyan híradást, amit az olvasó célzott és egyéni szemléletek hangoztatásától mentes hírként ítélhet meg. A híreknek el kell kerülniük a tisztázatlan helyzeteket és azok látszatát.

A szólás szabadsága

Hírportálunk az emberi alapjogokhoz tartozó szólásszabadságot tartja tiszteletben.

Etika és a jogok tiszteletben tartása

Figyelembe kell venni, hogy amíg a megszólított személy a szólás szabadságához való jogát gyakorolja, sokszor tudtán vagy akaratán kívül más személyt is megsért, bűncselekménnyel vádol meg. A tények makacs dolgok, nehéz velük visszaélni. Valótlan tény állításával etikailag súlyos vétséget is elkövethet, aki a tárgytól eltérve személyes indíttatásból másnak szándékosan erkölcsi kárt okoz. A tényszerűségen túl fontosnak tartjuk a megszólítottak becsülethez való jogát.

Hirdetés, reklám meghatározása

Hirdetésnek illetve reklámnak tekintünk minden olyan képi vagy szöveges tartalamat, mely egy személy vagy szervezet szolgáltatását, tevékenységét népszerűsíti. Az ilyen tartalmak elhelyezésére és eltávolítására kizárólagos jogot tartunk fent.

Felhasználási feltételek

Az olvasó az oldal bármely funkciójának használatával tudomásul veszi és elfogadja jelen feltételeket valamint magukénak tudják a közösségek általánosan elfogadott társadalmi normáit.

1. A kiadó kizárólagos jogot tart fent arra, hogy az oldallal kapcsolatos történéseket, eseményeket, adatokat - tekintettel a hozzászólók adataira is - nyilvánosságra hozza. Ezen adatokat egyéni vagy szervezeti kérésre nem szolgáltatja ki, harmadik fél számára kizárólag bírósági határozat ellenében, az eljáró hatóságnak adja át.

2. A kiadó nagyon komolyan veszi a forrásvédelmet. Semmilyen formában, semmilyen igény esetén sem adja ki híreiben található információk forrását, ilyen kérésnek sem a rendőrség, sem az ügyészség felhívására nem tesz eleget, kizárólag ennek kapcsán külön indult sajtóperben, jogerős bírósági döntés esetén tesz nyilatkozatot.

3. A kiadó kizárólagos jogot tart fent arra, hogy a biztonsági intézkedések kijátszásával manipulatív módon elhelyezett tartalmat (kártevő kódot tartalmazó hozzászólás, a szavazás tisztasága ellen tett óvintézkedések kijátszásával ugyanazon számítógépről leadott több szavazat, stb...) eltávolítsa és az eredeti állapotot visszaállítsa, az erről való tényszerű adatot közölje.

4. A felhasználó számítógépén szabványos adatfájlok (cookie-k) jönnek létre, mely kizárólag az oldal funkcióinak működéséhez szükségesek.

5. Az oldalon elérhető és az onnan lekérhető tartalom szerzői jog oltalma alatt áll, melyről a kiadó sajátjaként vagy megállapodás keretében rendelkezik. Részben vagy egészben történő, bármilyen eszközzel való másolása vagy felhasználása kizárólag a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. A kiadó az oldal használatához kizárólag a megtekintés jogát biztosítja.

6. Valamennyi fotó részbeni vagy teljes felhasználása vásárlásnak minősül, mely esetében - függetlenül a szerző feltüntetésétől vagy a kép megváltoztatásától - számlát állítunk ki. A tulajdon- vagy szerzői jog megsértése minden egyéb esetben jogi eljárást von maga után.

7.Felhasználásnak minősül a nyilvánosságra hozatal, a sokszorosítás, a felvétel módosítása, így például a karikatúra készítése, a képmás és hangfelvétel szétválasztása, valamint a felvétel tartalmának szóbeli ismertetése, illetve leírt anyagának közzététele. Felhasználásnak minősül a képi felvételek vagy szöveges tartalom kimelt módon, más számára történő továbbítása is.

8.Szerződéses jogviszony (ideértve a partneri megállapodást is) mellett a tartalom harmadik fél számára való átadást követően már a szerzői és szomszédos jogok érvényesülnek, így a harmadik fél a részére átadott tartalmat nem használhatja fel, ha nem született erről vele is szerződés (rögzített megállapodás, jóváhagyás).

utolsó módosítás: 2018.02.23.